مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بابت اشکالات پیش آمده و ایجاد وقفه در ارائه خدمات کاربری به دلیل به روزرسانی سامانه نماد اعتماد پوزش می طلبد. کاربران محترم می توانند جهت استفاده از سامانه جدید اقدام به تغییر رمز عبور (بازیابی رمز عبور) نمایند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
ورود به پنل کاربری
نام کاربری
رمز عبور
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی شناسه و رمز
آیا در سامانه حساب کاربری ندارید؟ ایجاد حساب کاربری
آیا ایمیل فعال سازی را دریافت نکرده اید؟ ارسال مجدد ایمیل
در صورت بروز هرگونه خطا با شماره 02185194714 ، 02185194713 ، 02185194728 ، 02185194729 تماس بگیرید.
بازیابی شناسه و رمز
آدرس ایمیل
در صورت بروز هرگونه خطا با شماره 02185194714 ، 02185194713 ، 02185194728 ، 02185194729 تماس بگیرید.
دریافت ایمیل فعال سازی
آدرس ایمیل
در صورت بروز هرگونه خطا با شماره 02185194714 ، 02185194713 ، 02185194728 ، 02185194729 تماس بگیرید.
ثبت نام
نوع شخصیت
نام
نام خانوادگی
کدملی
نام
نام خانوادگی
شماره گذرنامه
نام شرکت
نوع شرکت
ملیت مدیرعامل
شناسه ملی
نام
نوع شخصیت
شناسه ملی
نام سازمان
نوع سازمان
شناسه ملی
آدرس ایمیل
شناسه کاربری
رمز عبور
تکرار رمز عبور
در صورت بروز هرگونه خطا با شماره 02185194714 ، 02185194713 ، 02185194728 ، 02185194729 تماس بگیرید.