• 25 آذر سال 1396 شمسی
پروانه کسب

باعنایت به تصویب و ابلاغ آیین نامه تبصره ذیل ماده 87 قانون نظام صنفی ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موارد ذیل را در خصوص فرآیند اخذ پروانه کسب فروشگاه‏های مجازی، به اطلاع می‏‌رساند: