• 25 آذر سال 1396 شمسی
گزارش شکایات
* شکایات دریافت شده: تمامی شکایات اعم از شکایات قابل رسیدگی و شکایات غیر قابل رسیدگی
شکایات غیر قابل رسیدگی:
  • شکایات از سایتهایی که نماد معتبر ندارند
  • شکایات بدون درج پیش فاکتور
  • عدم شفافیت مورد شکایت
  • شکایت در خصوص خریدهایی که از طریق شبکه های اجتماعی انجام شده باشد.
لازم به ذکر است چنانچه شکایت در خصوص خریدهایی که از طریق شبکه‌‏های اجتماعی مربوط به سایتهای دارای نماد انجام شده باشد، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.
شکایات قابل رسیدگی:
شکایات از سایت‌های دارای نماد به همراه شرح کامل شکایت، شماره سفارش و یا کد پیگیری و نام و نام‌خانوادگی شاکی.
از تاریخ تا تاریخ نوع گزارش آماری
1395/11/30 1395/12/04 گزارش هفتگی pdf
1395/12/07 1395/12/11 گزارش هفتگی pdf
1395/12/14 1395/12/18 گزارش هفتگی pdf
1395/12/21 1395/12/25 گزارش هفتگی pdf
1396/01/14 1396/01/16 گزارش هفتگی pdf
1396/01/19 1396/01/23 گزارش هفتگی pdf
1396/01/26 1396/01/30 گزارش هفتگی pdf
1396/02/02 1396/02/06 گزارش هفتگی pdf
1396/02/09 1396/02/13 گزارش هفتگی pdf
1396/02/16 1396/02/20 گزارش هفتگی pdf
1396/02/23 1396/02/27 گزارش هفتگی pdf
1396/02/30 1396/03/03 گزارش هفتگی pdf
1396/03/06 1396/03/10 گزارش هفتگی pdf
1396/03/13 1396/03/17 گزارش هفتگی pdf
1396/03/20 1396/03/24 گزارش هفتگی pdf
1396/03/27 1396/03/31 گزارش هفتگی pdf
1396/04/03 1396/04/07 گزارش هفتگی pdf
1396/04/10 1396/04/14 گزارش هفتگی pdf
1396/04/17 1396/04/21 گزارش هفتگی pdf
1396/04/24 1396/04/28 گزارش هفتگی pdf
1396/04/31 1396/05/04 گزارش هفتگی pdf
1396/05/07 1396/05/11 گزارش هفتگی pdf
1396/05/14 1396/05/18 گزارش هفتگی pdf
1396/05/21 1396/05/25 گزارش هفتگی pdf
1396/05/28 1396/06/01 گزارش هفتگی pdf
1396/06/04 1396/06/08 گزارش هفتگی pdf
1396/06/11 1396/06/15 گزارش هفتگی pdf