بازگشتبه اطلاع می رساند آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ گردیده و فرآیند اجرایی آن متعاقبا اعلام خواهد شدکلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد.