بازگشت

* شکایات دریافت شده: تمامی شکایات اعم از شکایات قابل رسیدگی و شکایات غیر قابل رسیدگی
 • شکایات غیر قابل رسیدگی:  شکایات از سایتهایی که نماد معتبر ندارند
 شکایات بدون درج پیش فاکتور
 عدم شفافیت مورد شکایت
 شکایت در خصوص خریدهایی که از طریق شبکه های اجتماعی انجام شده باشد. لازم به ذکر است چنانچه شکایت در خصوص خریدهایی که از طریق شبکه‌‏های اجتماعی مربوط به سایتهای دارای نماد انجام شده باشد، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.
 • شکایات قابل رسیدگی:  شکایات از سایت‌های دارای نماد به همراه شرح کامل شکایت، شماره سفارش و یا کد پیگیری و نام و نام‌خانوادگی شاکی.

از تاریخ تا تاریخ نوع گزارش آماری
1395/11/30 1395/12/04 گزارش هفتگی pdf
1395/12/07 1395/12/11 گزارش هفتگی pdf
1395/12/14 1395/12/18 گزارش هفتگی pdf
1395/12/21 1395/12/25 گزارش هفتگی pdf
1396/01/14 1396/01/16 گزارش هفتگی pdf
1396/01/19 1396/01/23 گزارش هفتگی pdf
1396/01/26 1396/01/30 گزارش هفتگی pdf
1396/02/02 1396/02/06 گزارش هفتگی pdf
1396/02/09 1396/02/13 گزارش هفتگی pdf
1396/02/16 1396/02/20 گزارش هفتگی pdf
1396/02/23 1396/02/27 گزارش هفتگی pdf
1396/02/30 1396/03/03 گزارش هفتگی pdf
1396/03/06 1396/03/10 گزارش هفتگی pdf
1396/03/13 1396/03/17 گزارش هفتگی pdf
1396/03/20 1396/03/24 گزارش هفتگی pdf
1396/03/27 1396/03/31 گزارش هفتگی pdf
1396/04/03 1396/04/07 گزارش هفتگی pdf
1396/04/10 1396/04/14 گزارش هفتگی pdf
1396/04/17 1396/04/21 گزارش هفتگی pdf
1396/04/24 1396/04/28 گزارش هفتگی pdf
1396/04/31 1396/05/04 گزارش هفتگی pdf
1396/05/07 1396/05/11 گزارش هفتگی pdf
1396/05/14 1396/05/18 گزارش هفتگی pdf
1396/05/21 1396/05/25 گزارش هفتگی pdf
1396/05/28 1396/06/01 گزارش هفتگی pdf
1396/06/04 1396/06/08 گزارش هفتگی pdf
1396/06/11 1396/06/15 گزارش هفتگی pdf